Solceller & hybridpaneler

Producera egen el och värme till er fastighet, direkt från solens strålar. Vi tar även hand om takbytet om det behövs.

Så mycket har vi sparat med solceller och hybridpaneler

0

GWh

Årlig energisparning

0

GWh

Ackumulerad energibesparing

0

ton

Minskat koldioxidutsläpp

Överblicksbild på ett tak med solcellspaneler. Modern grön el.

Optimera fastighetens energiförbrukning

Enstream arbetar med den senaste generationens solceller.
Vi analyserar er fastighet och bedömer vilken solcellslösning som är mest lämplig i ert unika fall. Med smart solcellsteknik minskar ni er energiförbrukning och överskottselen kan ni sälja. Vi kan även förse er med högeffektiva hybridpaneler som producerar både el och värme. Dessa används som komplement till någon av våra värmepumpslösningar eller till er befintliga värmepump.

Några av våra kunder

Hur fungerar solceller och hybridpaneler?

När solens strålar träffar solpanelen uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av panelens kiselceller. Denna spänning bildar en ström som omvandlas i en växelriktare för att kunna användas i fastigheten. Moderna solceller producerar el även när solen är i moln och med hybridpaneler får ni även en lösning för värme.

Enstreams ingenjörer utför beräkningar och bedömer vilka alternativ som är bäst för er. Oavsett om valet blir solceller eller hybridpaneler, får ni en framtidsorienterad lösning. Förnybar energiproduktion med solceller är också mycket attraktivt för många potentiella fastighetsköpare och kan således höja värdet på er fastighet.

En pappa håller sitt barn i famnen och pekar bort mot hustaket som har en solcellspanel installerad. En symbol för framtiden och vikten av klimatvänliga val.

Totalentreprenör = trygghet genom hela projektet

Enstream är med er hela vägen – från analys och förslag på lösningar till genomförande och driftsättning. Vi är en totalentreprenör och arbetar enligt ABT 06 för att ge er en trygg helhetslösning där vi ansvarar för alla delar.

I projekten håller vi alltid kontinuerliga avstämningar med dig som beställare för att ni ska känna er trygga i att projektet löper på enligt plan.

En illustrerad bild över en parkering. Parkeringen har tak ovanför bilarna och på taken finns solceller som genererar el till laddstolparna.

Partnerskap med Enstream

Enstream är din ideala partner för att förädla fastighetsägares parkeringsytor. Vi är specialiserade på att konstruera samt producera lösningar som optimerar varje parkeringsyta, skapar mervärde och förvandlar det till en inkomstkälla.

Nyckelfärdiga lösningar

Vi hanterar installationen av våra konstruktioner och följer branschstandarder. Efter installationen erbjuder vi en femårig garanti & service, utöver produktgaranti. Vilket understryker vårt åtagande att leverera en helhetslösning från initial skiss till färdigställd anläggning.

Skapa mervärde för era ytor

Läs mer om våra tjänster inom energioptimering

Frånluftsåtervinning
Bergvärmepump och frikyla
IMD – Gemensam el
Intresserad av att veta mer om solceller & hybridpaneler?

Vi är din långsiktiga partner för energibesparing. Enstream följer våra ständiga ledstjärnor; att bidra till klimatarbetet, nöjda kunder och lösningar optimerade med avseende på energin och ekonomin.

Bild på två av Enstreams anställda. Illustrerar vem man kan kontakta för mer hjälp eller svar på frågor om energioptimering.

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon av våra medarbetare dig inom kort!