Frånluftsåtervinning

Återvinn energin i den varma luften som blåser rakt ut på taket. Frånluftsåtervinning med frånluftsvärmepump
ger effektiv energibesparing och bättre inomhusluft. 

Så mycket har vi sparat med frånluftsåtervinning

0

GWh

Årlig energibesparing

0

GWh

Ackumulerad energibesparing

0

ton

Minskat koldioxidutsläpp

En man skruvar på en ventilationstrumma.

Upp till 40% minskade uppvärmningskostnader

Enstream har lång erfarenhet av att analysera potentialen med frånluftsåtervinning i fastigheter. Varje fall är unikt i sitt slag. Vi utreder förutsättningarna i er fastighet och presenterar en skräddarsydd lösning med fokus på ekonomi och driftsäkerhet. Med modern frånluftsåtervinning kan ni minska era uppvärmningskostnader med upp till 40%. Ni kan förvänta er att energin som tidigare strömmade rakt ut ur huset istället återanvänds på bästa sätt!

Några av våra kunder

Hur fungerar frånluftsåtervinning?

Inomhusluften som ventileras ut får passera genom ett värmeåtervinningsbatteri som innehåller en köldbärarvätska, vilket får värmeenergin att växla över till köldbäraren och luften att kylas ner.
Den nu varma köldbärarvätskan pumpas vidare till en värmepump, som utvinner energin och återför den till fastighetens värmesystem. På så vis kan man återanvända den värmeenergi som finns i inomhusluften.

Flygbild över ett tak med både ventilations utrustning och solcellspaneler.

Totalentreprenör = trygghet genom hela projektet

Enstream är med er hela vägen – från analys och förslag på lösningar till genomförande och driftsättning. Vi är en totalentreprenör och arbetar enligt ABT 06 för att ge er en trygg helhetslösning där vi ansvarar för alla delar.

I projekten håller vi alltid kontinuerliga avstämningar med dig som beställare för att ni ska känna er trygga i att projektet löper på enligt plan.

Läs mer om våra tjänster inom energioptimering

Laddstolpar
Smart styrning & energioptimering
IMD – Gemensam el
Intresserad av att veta mer om frånluftsåtervinning?

Vi är din långsiktiga partner för energibesparing. Enstream följer våra ständiga ledstjärnor; att bidra till klimatarbetet, nöjda kunder och lösningar optimerade med avseende på energin och ekonomin.

Bild på två av Enstreams anställda. Illustrerar vem man kan kontakta för mer hjälp eller svar på frågor om energioptimering.

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon av våra medarbetare dig inom kort!