Bostadsrätts­föreningar

Att installera optimala system för energianvändning ger en märkbar besparing i energiförbrukningen direkt, samtidigt som det är en positiv åtgärd för miljön. Läs mer nedan hur Enstream hjälper BRF:er till en mer miljövänlig och effektiv energianvändning.

Heltäckande lösning

Enstream är en totalentreprenör som erbjuder förstklassiga energisystem och är din självklara partner för att åstadkomma en energieffektiv elanvändning. Vi erbjuder en helhetslösning och tar ansvar för hela processen, från projektering till utförande.

Öka fastighetsvärdet

Vi hjälper våra kunder att öka värdet på sina bostadsrätter genom att göra dem mer miljövänliga och energieffektiva. En energieffektiv fastighet ger också en fastighet med låga driftskostnader. Låga driftskostnader är kopplat till ett högt fastighetsvärde.

Sänk energikostnaderna

Vi är fokuserade på att hjälpa bostadsrättsföreningar att minska sina energikostnader genom att erbjuda anpassade lösningar. Dessa lösningar är designade för att optimera förbrukningen av energi, vilket leder till en mer hållbar och miljövänlig bostadsrätt.

En man anställd av Enstream står ovanpå ett lägenhustak och tittar på installationerna.

Din långsiktiga partner för energibesparing i BRF

Enstream har länge specialiserat sig på bostadsrättsföreningar som sin primära kund. Vi har lång erfarenhet och förståelse i hur bostadsrättsföreningens processer för beslut går till och har stor respekt för det. Även om dom tekniska systemen i olika hus fungerar i grunden på samma sätt så är alla fastigheter olika och måste ses på i detalj för att fånga upp en helhet. Vi bedömer fastighetens samtliga ingående energisystem och gör en total bedömning för vad som behöver göras för att hitta rätt väg att gå. Det vi hjälper föreningen med är att implementera förnyelsebara hållbara lösningar till lägsta totalkostnad. Vi arbetar oftast som totalentreprenör för föreningens största trygghet och bär ansvaret från projektering till färdig byggd produkt.

Några av våra kunder

Tidigare kunder som investerat i en hållbar framtid!

BRF Gnistan

Installation av frånluftsåtervinning

BRF Gnistan är en bostadsrättsförening belägen i det gamla Ericssonkontoret från 1891 på Döbelnsgatan. Föreningen lägger stort fokus på att minska sina kostnader och bibehålla en stark ekonomisk ställning, något som Enstream kunde hjälpa till med.

För att uppnå sina energimål beslutade styrelsen att investera i Enstreams frånluftsåtervinning. Installationen genomfördes år 2021 och resulterade i en besparing på 120 000 kronor per år. Denna investering visar BRF Gnistans engagemang för att förbättra sin ekonomi och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid med miljövänlig energianvändning.

BRF Österbäcken

BRF Österbäcken valde bergvärme

Redan 1991 när Enstream projekterade energisystemet i fastigheten för rekommenderades bergvärme. Då valdes fjärrvärme eftersom installationskostnaden var lägre. Nu, 30 år senares har föreningen fått nog av dyra uppvärmningskostnader och vi installerar bergvärme för att helt bli av med fjärrvärmen.

Optimera elförbrukningen i bostadsrätter & bidra till en miljövänlig framtid

För att förbättra energianvändningen i bostadsrätter finns det många åtgärder man kan vidta. Några exempel är att installera energieffektiva uppvärmningssystem, modern FTX-ventilation, solceller eller smart energistyrning. Dessa förändringar minskar din BRF:s energiutgifter, förbättrar boendet för bostadsägarna, ökar fastighetens värde och bidrar till en hållbar framtid.

Läs mer om våra tjänster inom energioptimering

Frånluftsåtervinning
Solceller & hybridpaneler
IMD – Gemensam el
Kontakta oss idag för att se hur Enstream kan hjälpa just dig

Enstream har en lång gedigen erfarenhet när det kommer till både projektering och utförande av energitekniska system i fastigheter. 
Vi arbetar med teknik för värmeåtervinning, uppvärmning, kylning samt förnyelsebara energikällor såsom solceller och batterilagring.

Vi hoppas att ni ska känna era trygga att kontakta oss för konsultation och framgångsrika projekt.

Bild på två av Enstreams anställda. Illustrerar vem man kan kontakta för mer hjälp eller svar på frågor om energioptimering.

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss med vilken energilösning som passar bäst för just dig!