Bergvärmepump och frikyla

Hämta lagrad solenergi från marken för att värma er fastighet på vintern eller använd berget för att kyla fastigheten på sommaren. Med en bergvärmepump betalar man för ca en fjärdedel av den energi fastigheten behöver. Beroende på förutsättningar kan man räkna med en ungefär halvering av sina uppvärmningskostnad. Om fastigheten har ett kylbehov kan det mättas i princip gratis då man investerar i borrhål som är kalla på sommarhalvåret.

Så mycket har vi sparat med bergvärme och frikyla

0

GWh

Årlig energibesparing

0

GWh

Ackumulerad energibesparing

0

ton

Minskat koldioxidutsläpp

Bild på fyra bergvärmecylindrar bredvid bvarandra.

Minska era uppvärmningskostnader med upp till 50%

Enstream bedömer potentialen med bergvärme i ert unika fall.
Vi analyserar er fastighet och beräknar hur lång tid det tar innan er investering är återbetald. Med en modern bergvärmeanläggning kan ni minska era uppvärmningskostnader med upp till 50%. Ni minskar fastighetens energiförbrukning direkt samtidigt som ni ökar fastighetens värde inför en eventuell framtida försäljning. 
Dessutom gör ni en stor tjänst för miljön när ni går över till en förnyelsebar energikälla.

Några av våra kunder

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme nyttjar sig av den lagrade solenergi som finns i berggrunden och är en teknik som ersätter fjärrvärme som primär värmekälla.

Ett antal hål borras ner i berggrunden, till ett djup där temperaturen är konstant 6-8°C året om. Med kollektorslangar pumpas en köldbärarvätska ner i hålet, där den värms upp av berget, för att sedan pumpas tillbaka till värmepumpen. Med hjälp av en kompressor och värmeväxlare tas energin tillvara på i pumpen och distribueras ut i fastighetens vattenburna värmesystem. Den nu nedkylda köldbäraren pumpas återigen ner i berget för att hämta ny energi.

Bild på bergvärmeutrustning. En viktig del i Enstreams arbete.

Totalentreprenör = trygghet genom hela projektet

Enstream är med er hela vägen – från analys och förslag på lösningar till genomförande och driftsättning. Vi är en totalentreprenör och arbetar enligt ABT 06 för att ge er en trygg helhetslösning där vi ansvarar för alla delar.

I projekten håller vi alltid kontinuerliga avstämningar med dig som beställare för att ni ska känna er trygga i att projektet löper på enligt plan.

Läs mer om våra tjänster inom energioptimering

Frånluftsåtervinning
Solceller & hybridpaneler
IMD – Gemensam el
Intresserad av att veta mer om bergvärme och frikyla?

Vi är din långsiktiga partner för energibesparing. Enstream följer våra ständiga ledstjärnor; att bidra till klimatarbetet, nöjda kunder och lösningar optimerade med avseende på energin och ekonomin.

Bild på två av Enstreams anställda. Illustrerar vem man kan kontakta för mer hjälp eller svar på frågor om energioptimering.

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon av våra medarbetare dig inom kort!