Selected references

Here you will find a selection of the projects we have completed. Our customers are many and varied. The assignments concern both remodeling and new production.

We work with a number of different technical solutions

Bild över BRF förening som har installerat frånluftsåtervinning

Frånluftsåtervinning – BRF Pinnpojken

Frånluftsåtervinning 130 kW på Södermalm i Stockholm.
 
lnstallationsår: 2023
Besparing: 400 000:-/år
Bilder över BRF Pumpan som använt Enstram för installation av solceller och frånluftsåtervinning

Frånluftsåtervinning – BRF Pumpan

Frånluftsåtervinning av 190 kW samt uppgradering av styrsystem.

lnstallationsår: 2023-2024
Besparing: 600 000:-/år
Solceller syns på ett tak i centrala Stockholm.

Solceller – Vasakronan Kv Sperlingens Backe

Solceller 45 kW mitt i centrala Stockholm, Stureplan.

lnstallationsår: 2024
Besparing: 70 000:-/år
Bild på BRF Den Gyldene Porten som har låtit Enstream optimera energianvändningen.

FTX Aggregat – BRF Den Gyldene Porten

Föreningens 6 stycken ventilationaggregat var gamla och i behov att bytas ut. Styrelsen valde att installera moderna från och tilluftsaggregat med återvinning som förbättrar inomhusklimatet och sparar stora mängder energi.

lnstallationsår: 2021
Besparing: 350 000:- / år
Bild på BRF Tulpanträdet som låtit Enstream uppdatera deras ventilationssystem.

FTX aggregat – BRF Tulpanträdet

Ventilationssystemet för föreningens 130 lägenheter uppdaterades från befintligt till och frånluftssystem utan återvinning till nytt till och frånluftssystem med återvinning.

lnstallationsår: 2020
Besparing: 400 000:- / år
Fastighet i hammarby sjöstad med nyinstallerad frånluftsåtervinning.

Frånluftsåtervinning – BRF Sjölejonet

Föreningarna i Hammarby Sjöstad jobbar gemensamt för att bli den mest miljövänliga stadsdelen i Stockholm. På BRF Sjölejonet valde föreningen frånluftsåtervinning med värmepump integrerad i ventilationsaggregatet.

lnstallationsår: 2020
Besparing: 170 000:- / år
BRF i Nybohov har gjort installation av frånluftsåtervinning.

Frånluftsåtervinning – BRF Dammen Nybohov

På kullen vid Liljeholmen ligger föreningen Dammen Nybohov. Här valde föreningen att installera återvinningsbatterier och värmepumpar i fläktrummen i var och ett av fastighetens tre höghus.

lnstallationsår: 2021
Besparing: 330 000:- / år
Bild över kungliga tennishallen som använt Enstream för installation av bergvärmepump.

Bergvärmepump – Kungliga tennishallen

På Kungliga tennishallen i Stockholm installerades år 2014 en bergvärmeanläggning med 14 borrhål á 300 m/st. Resultatet utvärderades efter 5 år och Besparingen blev bättre än förväntat.

lnstallationsår: 2014
Besparing: 750 000:- / år

Frånluftsåtervinning – BRF Gnistan

På Döbelnsgatan i det gamla Ericsson kontoret från 1891 ligger BRF Gnistan, en förening som jobbar aktivt för att sänka sina kostnader och bibehålla sin goda ekonomi. Därför valde styrelsen att installera frånluftsåtervinning från Enstream.

lnstallationsår: 2021
Besparing: 120 000:- / år

Bergvärme – BRF Österbäcken

Redan 1991 när Enstream projekterade energisystemet i fastigheten för rekommenderades bergvärme. Då valdes fjärrvärme eftersom installationskostnaden var lägre. Nu, 30 år senares har föreningen fått nog av dyra uppvärmningskostnader och vi installerar bergvärme för att helt bli av med fjärrvärmen.

lnstallationsår: 2021
Besparing: 405 000:- / år

Bergvärme med frikyla – Tennisstadion

Tennisstadion ville modernisera, sänka sina uppvärmningskostnader och förbättra inomhusklimatet, dom valde därför bergvärme och frikyla. Vi borrar 15 energibrunnar och installerar bergvärmepumpar och fläktluftkylare för att täcka fastighetens värme och kylbehov.

lnstallationsår: 2021
Besparing: 625 000:- / år

Frånluftsåtervinning – BRF Bofinken

Installation av frånluftsåtervinning 210 kW.
6 st punkthus med helikopterlyft.

lnstallationsår: 2023-2024
Besparing: 600 000:- / år

FTX EU-Energiprojekt – Bränneriet

Byte av 18 st ventilationsaggregat samt nya undercentraler.

lnstallationsår: 2023-2024
Besparing: 800 000:- / år

Solceller – Mälarbacken

lnstallationsår: 2023-2024
Besparing: 40 000:- / år

Solceller – Mälarhöjdparken

Installation av 133 st 415 watts paneler  i kombination med en IMD lösning.
 
lnstallationsår: 2023
Besparing: 100 000:- / år

Solceller – Henriksdalshamnen 6

Installation av 213 (410w) paneler i kombination med energilager PylonTech M1 81kWh/36kW.
 
lnstallationsår: 2022
Besparing: 250 000:- / år
Bilder över BRF Pumpan som använt Enstram för installation av solceller och frånluftsåtervinning

Solceller – BRF Pumpan

Solceller 210 kW uppdelat på två byggnader.
 
lnstallationsår: 2023
Besparing: 400 000:-/år
Bild på ISS byggnad. Enstream har hjälp ISS att genomföra en energikartläggning.

Energikartläggning – ISS

Genomgång av utvalda fastigheter med hög energianvändning.
 
lnstallationsår: 2020
Besparing: -/år
Interested in knowing more about Our Services?

We are your long-term partner for energy saving. Enstream follows our constant guiding stars; to contribute to climate work, satisfied customers and solutions optimized with regard to energy and the economy.

Bild på två av Enstreams anställda. Illustrerar vem man kan kontakta för mer hjälp eller svar på frågor om energioptimering.

Get contacted

Fill in the form below and one of our team members will contact you shortly!

I contact as
Subject*